Radvanice v Čechách, č. p. 176, Zateplení stropu a oprava střechy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Radvanice v Čechách, č. p. 176, Zateplení stropu a oprava střechy zadávané zadavatelem Obec Radvanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Radvanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Radvanice v Čechách, č. p. 176, Zateplení stropu a oprava střechy

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy spočívají v opravě střechy a v zateplení stropu.
V rámci stavebních úprav je navrženo provést sejmutí stávající hydroizolačního souvrství ze střechy, odstranění napadených částí bednění, jeho výměna, ošetření a provedení nové střešní krytiny z hliníkového plechu včetně s tím souvisejících detailů, výměna větracích komínků, výlezu, natření štítů aj.

Externí odkaz na bližší informace

Haškova 1714/3

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45453000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je bytový dům č. p. 176, nacházející se na stavebním pozemku st. p. č. 217, v k. ú. Radvanice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 055 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

7. 5. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: 724 689 097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Radvanice v Čechách, č. p. 176, Zateplení stropu a oprava střechy.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap