Radvanice v Čechách, č. p. 175, Zateplení stropu a oprava střechy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Radvanice v Čechách, č. p. 175, Zateplení stropu a oprava střechy zadávané zadavatelem Obec Radvanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Radvanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Radvanice v Čechách, č. p. 175, Zateplení stropu a oprava střechy

Předmět veřejné zakázky

Stavební úpravy spočívají v opravě střechy a v zateplení stropu.
V rámci stavebních úprav je navrženo sejmutí stávajícího hydroizolačního souvrství a po vytažení odvětrávacích komínků a průduchů nad úroveň střešní roviny položení nové krytiny střechy. Střecha bude tvořena falcovaným hliníkovým plechem, včetně nových žlabů a prvků oplechování.
Na opravené bednění bude nabita nová podkladní asfaltová lepenka bez posypu a na ní hliníkový falcovaný plech s dvojitou stojatou těsněnou drážkou. Veškeré prvky oplechování budou provedeny z hliníkového plechu. Je navrženo provést nové střešní žlaby plechu DN 150 ve spádu min. 0,5% kotvené shora k vazníkům přes frézovanou drážku v bednění. Dešťové vody budou svedeny prostupem boční stranou Cetris desky a připojení na stávající dešťovou kanalizaci DN 125. Z důvodu možné kolize s atikou zde nebudou instalovány žlabové kotlíky.
Ve hřebeni bude proříznuto bednění ve vrcholu a vytvořen systémový větraný hřeben s připojením na falcovanou krytinu.
Po provedení střechy budou zpět osazeny původní hromosvody a antény.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000 000-7, CPV 45453000-7, CPV 45321000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je bytový dům č. p. 175, nacházející se na stavebním pozemku st. p. č. 219, v k. ú. Radvanice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 150 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 5. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: 724689097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Radvanice v Čechách, č. p. 175, Zateplení stropu a oprava střechy.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap