Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka zadávané zadavatelem Obec Radvanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Radvanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o opravu místní komunikace recyklací na místě a nový živičný kryt. Opravou je zachováno stávající směrové, šířkové a výškové vedení. Řešení je rozděleno do dvou úseků – úsek č. 1 – (níže specifikované jako Etapa č. I) a úsek č. 2 (níže specifikované jako Etapa č. II).
Zájmové území se nachází v západní části Radvanic. Trasa komunikace je vedena západním směrem od konce zástavby Radvanic do Studénky, po okraji lesního pozemku.
V současné době je kryt místní komunikace ve vysokém stavu poškození, který spočívá ve velkém množství výtluků a to až na podložní vrstvy, chybějící pojivovou vrstvu, vyježděné koleje a velké množství jednotlivých prohlubní.
Šířka komunikace je proměnná – 2,5 - 3,5 m. Podél komunikace bude stržena krajnice (travní drn) v šířce 0,25 m a bude zhotovena nezpevněná krajnice v šířce 0,25 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000 000-7,45233100 - 0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je oprava místní komunikace v obci Radvanice do místní části Studénka. Staveniště se nachází na pozemku p. č. 609, 772/1 k. ú. Radvanice na území Královéhradeckého kraje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 352 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: +420724689097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Chládek&Tintěra, Pardubice, a.s. (25253361) Uchazeč 3 006 510,83 Kč vč. DPH
24 847 119,70 Kč bez DPH
MADOS MT s.r.o. (86736558) Uchazeč 2 918 296,11 Kč vč. DPH
2 411 814,97 Kč bez DPH
Stavo&Sachs Kukleny s.r.o. (25918681) Uchazeč 2 852 007,58 Kč vč. DPH
2 357 031,06 Kč bez DPH
REPARE TRUTNOV s.r.o. (64824781) Dodavatel 2 199 318,38 Kč vč. DPH
1 817 618,50 Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 2 624 028,38 Kč vč. DPH
2 168 978,88 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap