K00108B TDI kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce K00108B TDI kanalizace zadávané zadavatelem Obec Ptení. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ptení

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

K00108B TDI kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby Kanalizace a ČOV Ptení v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činnosti je specifikován v zadávací dokumentaci a definován v předepsaném Návrhu příkazní smlouvy. Popis činností technického dozoru je obecně formulován v § 153 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby.
Provedení dotačního poradenství – administrace projektu OPŽP.
Podrobný popis prací je součástí příkazní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předpokládané rozpočtové náklady stavby činí 73.000.000,- Kč bez DPH.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.pteni.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,18/dir,DESC/order,date/limit,8/limitstart,8/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

K001088

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71315400-3

Místo plnění veřejné zakázky

Ptení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 950 000,- bez DPH (2 359 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 748 000,- bez DPH (2 115 080,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce K00108B TDI kanalizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva - TDI kanalizace 9. 6. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap