Svoz komunálního odpadu Pšov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svoz komunálního odpadu Pšov zadávané zadavatelem Obec Pšov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pšov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svoz komunálního odpadu Pšov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Pšov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a obecně závaznou vyhláškou zadavatele č. 2/2019 – Příloha ZD – OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pšov

Externí odkaz na bližší informace

Klimentov 188

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

Pšov

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AB - AKCIMA, s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Zteiskar

Kontaktní e-mail: zteiskar@ab-akcima.cz

Kontaktní telefon: 777203966

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svoz komunálního odpadu Pšov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Svoz komunálního odpadu Pšov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Marius Pedersen a.s. (42194920) Dodavatel 2 260,-Kč Kč vč. DPH
1 965,-Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap