REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE V OBCI PŠOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE V OBCI PŠOV zadávané zadavatelem Obec Pšov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pšov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE V OBCI PŠOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce požární nádrže, která je primárně určena jako vnější zdroj vody pro potřeby hašení požáru v obci Pšov. Požární nádrž dále slouží k zadržování srážkové a povrchové vody a zpomalování jejího odtoku ze zájmového území. Nádrž, vlastnící obec, je situována v centru zástavby obce Pšov a je volně přístupná z místní obslužné asfaltové komunikace vedoucí po obvodu nádrže podél jejího severního, východního a jižního břehu. V rámci rekonstrukce požární nádrže bude nově provedena úprava svahů břehů nádrže do sklonu 1:3 a dosypání koruny hráze na předem stanovenou výšku. Rekonstruovaná požární nádrž bude příznivě působit z hlediska zvýšení atraktivity a propagace prostoru nádrže v centru zástavby obce.

Externí odkaz na bližší informace

Teslova 1202/3

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. Zadavatel je povinen zrušit výběrové řízení v případě, pokud neobdrží minimálně 3 relevantní nabídky, tj. nabídky, které splňují požadavky uvedené ve Výzvě k podávání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Pšov u Žlutic, p.č. 75, p.č. 1585/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 036 980,64 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 737 417,43 bez DPH (3 312 275,09 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

26. 2. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOMOZA projekt s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Šárka Doležalová,MA

Kontaktní e-mail: dolezalova@domoza-projekt.eu

Kontaktní telefon: 727 876 094

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE V OBCI PŠOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE V OBCI PŠOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HOKAR, spol. s r.o. (45354456) Uchazeč 3 493 940,32 Kč vč. DPH
2 887 553,98 Kč bez DPH
LAMA GROUP s.r.o. (44567022) Uchazeč 3 482 263,40 Kč vč. DPH
2 877 903,64 Kč bez DPH
Nowastav a.s. (00565679) Uchazeč 4 089 800,- Kč vč. DPH
3 380 000,- Kč bez DPH
F.M.Stav s.r.o. (09756698) Uchazeč 3 353 933,47 Kč vč. DPH
2 771 845,84 Kč bez DPH
SENEA spol. s r.o. (62620401) Uchazeč 3 628 093,16 Kč vč. DPH
2 998 424,10 Kč bez DPH
PE-REZA, spol. s r.o. (27994741) Uchazeč 3 629 755,48 Kč vč. DPH
2 999 797,92 Kč bez DPH
Street line s.r.o. (29104823) Dodavatel 3 312 275,09 Kč vč. DPH
2 737 417,43 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap