TDI na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce TDI na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem zadávané zadavatelem Obec Psáry. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Psáry

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

TDI na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora – stavebníka nad prováděním stavby „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ („Stavba“) v průběhu její realizace a po jejím dokončení.
Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v projektové dokumentaci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ a v projektové dokumentaci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“, zpracovaných společností PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o., Praha 9 - Kbely, Bassova 98/8, PSČ 190 00 (dále jen „projektová dokumentace“). Tato projektová dokumentace není součástí Zadávací dokumentace. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do projektové dokumentace prosím kontaktuje Zástupce Zadavatele tj. společnost
Allowance s.r.o.
Rozsah akce: předpokládané investiční náklady Stavby činí cca 21 600 000,- Kč bez DPH.

Externí odkaz na bližší informace

http://psary.cz/vz/tdi-pro-akci-vodovod-psary-dolni-jircany-lokalita-vysoka-a-ulice-pod-kostelem-a-kanalizace-psary-

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

637 190,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

240 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 1. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce TDI na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Mandátní smlouva (D-plus projektová a inženýrská a.s. x Obec Psáry) 11. 4. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap