Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II zadávané zadavatelem Obec Psáry. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Psáry

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava zeleně (tj. ošetření, kácení, výsadby dřevin a založení trávníků, založení maltových cest a likvidace křídlatky, u lokality Štědřík odvoz suti a následný návoz ornice, u lokality Pobytová louka navezení ornice) na zájmových pozemcích v intravilánu obce Psáry. V rámci obce budou řešeny celkem tři lokality: nový park Štědřík, okolí autobusových zastávek na katasru obce a Pobytová louka v Dolních Jirčanech u fotbalového hřiště. Bližší specifikace zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Psáry

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 984 405,57 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 11. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obecní úřad Psáry

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Vácha – starosta obce

Kontaktní e-mail: starosta@psary.cz

Kontaktní telefon: +420 602754837

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap