Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - 2. etapa zadávané zadavatelem Obec Pržno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pržno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

Stavba chodníku (místní komunikace IV. třidy) bude sloužit k bezpečnému pohybu chodců podél silnice III/48425 ve dvou úsecích: v km 3,087 – 4,047 v délce 170 m a v km 2,378 – 2,789 v délce 411 m s větvi podél místní komunikace napojující se na silnici III/48425 v km 2,692 v délce 139 m. Předmětem veřejné zakázky je rovněž odvedeni dešťových vod z povrchu silnice.
Chodník je umístěn v severní a jižní časti obce Pržno, v k.ú. Pržno, okres Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Jedna se o zastavěnou část obce. Chodník je navržen v úsecích délky 170 m, 411 m a 139 m. Šířka chodníku 1,50 m (1,25 m v úseku dl. 19,5 m u objektu č.p. 4) V úsecích kde to dovoluji prostorové podmínky je navržen bezpečnostní odstup chodníku od silnice v šířce 0,5 m. Bezpečnostní odstup je zatravněn. Navržena je autobusová zastávka s nástupní hranou délky 13 m a výšky 0,2 m. Vyřazovací pruh autobusové zastávky má délku 25 m a zařazovací má délku 10 m. Šířka zastávkového pruhu je 3 m. Šířka nástupiště je 2,2 m. Na zastávce je umístěn přístřešek o rozměrech cca 4 x 1,5 m. Zastávka bude osvětlena novým svítidlem umístěným na stávajícím betonovém sloupu, který přiléhá k autobusové zastávce. Navrženo je 7 napojeni do úrovně silnice (sjezdy) a 5 míst pro přecházení. V místech napojeni na krajskou silnici III/48425 a v místech pro přecházení bude obruba chodníku snížena na 20 mm nad povrch silnice.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7,45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

obec Pržno – konkrétní vymezení zájmového území je uvedeno v příloze č. 3 výzvy (projektové dokumentaci)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 783 939,73 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

22. 7. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. et Ing. Jitka Hejlová

Kontaktní e-mail: hejlova@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 722 104 214

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - 2. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 10. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy výzvy k podání nabídky 10. 7. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo_podepsaná 25. 8. 2014 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 1 29. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap