Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v obci Pržno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v obci Pržno zadávané zadavatelem Obec Pržno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pržno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v obci Pržno

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o akci dotačně podpořenou z Operačního programu Životní prostředí, resp. ze strukturálních fondů EU. Realizací veřejné zakázky dojde k dodávce zařízení - komunálního stroje pro úklid zpevněných komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Pržno. Významnou součástí pořízeného stroje bude i sací nástavba včetně ruční hadice a boční kartáče včetně trysek zkrápění. Předmětem veřejné zakázky je pořízení výše zmíněného úklidového vozu s příslušenstvím. Bližší popis předmětu plnění viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42995000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Pržno, Pržno 50, 739 11 Pržno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 280 000,- bez DPH (1 548 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jakub Kučera

Kontaktní e-mail: kucera@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 777 013 046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v obci Pržno.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap