Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Prusy - Boškůvky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prusy - Boškůvky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší odkanalizování obce Prusy Boškůvky a odvedení odpadních vod do navržené ČOV. Celkem bude v rámci projektu postavena následující infrastruktura:

Kanalizace gravitační celkem
Splašková kanalizace
Jednotná kanalizace
Dešťová kanalizace
Výtlačné stoky
Čerpací stanice
ČOV

Poznámka

Užší řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 526359

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Prusy Boškůvky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

74 682 000,- bez DPH (90 365 220,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 12. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 1. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVI Agentura Trunda s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Rampouch

Kontaktní e-mail: rampouch@enviagentura.cz

Kontaktní telefon: +420 585 204 020

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap