Prusinovice, komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 v ulici Přerovská

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prusinovice, komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 v ulici Přerovská zadávané zadavatelem Obec Prusinovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prusinovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prusinovice, komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 v ulici Přerovská

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba komunikací pro pěší – chodníky, s vjezdy na soukromé pozemky, úprava zelených ploch a veřejné osvětlení v souvislosti s místem pro přecházení chodců.
Podrobný rozpis požadovaných prací je uveden v technické dokumentaci a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Prusinovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 346 928,- bez DPH (2 839 783,26 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 288 392,- bez DPH (2 768 954,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 3. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Prusinovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zbyněk Žákovský

Kontaktní e-mail: starosta@prusinovice.cz

Kontaktní telefon: 725 121 256

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prusinovice, komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 v ulici Přerovská.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 4. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 15. 8. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap