Revitalizace viniční trati Prušánky – Nechory – etapa III.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace viniční trati Prušánky – Nechory – etapa III. zadávané zadavatelem Obec Prušánky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prušánky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace viniční trati Prušánky – Nechory – etapa III.

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o zpevnění komunikace zámkovou dlažbou v šířce 3,5m. Obruby této komunikace budou uloženy do betonu (jsou započteny do celkové šířky komunikace), plocha komunikace pak bude kladena do štěrkového lože. Na dlážděnou plochu komunikace budou navazovat zpevněné plochy dlažbou
s většími spárami (3cm) s navrženým zatravněním spár. U vstupů do sklepů jsou navrženy záhony o šířce 0,5m vymezené obrubou o šířce 0,1m, která bude částečně vyvýšena nad okolní dlažbu, aby nedocházelo ke splavování zeminy či mulče na zpevněné plochy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Prušánky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 882 047,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 753 604,- bez DPH (4.541.861,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 11. 2017

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace viniční trati Prušánky – Nechory – etapa III..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 1. 11. 2017 Zobrazit
Smlouva s dodavatelem 6. 11. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap