Regionální muzeum Prosenice, Prosenice č.parc3/2, okres Přerov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regionální muzeum Prosenice, Prosenice č.parc3/2, okres Přerov zadávané zadavatelem Obec Prosenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prosenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regionální muzeum Prosenice, Prosenice č.parc3/2, okres Přerov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je rekonstrukce regionálního muzea v Prosenicích. SO 01 – REGIONÁLNÍ MUZEUM OBCE PROSENICE - V bývalém teletníku bude v 1. NP provedena úprava stávajícího teletníku pro instalace expozic. Bude provedena stavební úprava vstupních otvorů, oken, podlah, omítek, dlažby průjezdu, ztužení stropu a vybudování zázemí pro prodej upomínkových předmětů. Prostory budou nevytápěné. Prostor upomínkových předmětů bude temperován. Bude provedeno schodiště do 2.NP – odstraněním části stropu. Ve 2.NP bude původní půdní prostor upraven jako prostor pro expozice. - V bývalém řízkovém dole bude provedena expozice zemědělských strojů. Bude provedeno kompletní odstranění degradované střechy objektu, včetně krovu a vybourání cihelné dlažby podlahy. Stávající stěny a sloupy nesoucí střechu budou ponechány v původním stavu, včetně ocelových překladů v místě dříve odstraněného sloupu. Tyto konstrukce budou oplechovány pozinkovaným plechem. Uvažuje se dodatečné zastřešní plochy v budoucnu. Bude provedena nová betonová dlažba a betonové obruby. Dlažba bude spádována do volného terénu. Z jedné strany bude volný vstup pod zastřešení a do prostor objektu. - V bývalém objektu stodoly bude v části provedena vestavba v 1.NP – sociální zázemí – WC. Sklepy budou nevyužity. Ve 2.NP bude provedena chráněná úniková cesta na venkovní únikové požární schodiště. Celá tato část je řešena jako vestavba do stávajícího objektu bývalé stodoly a je požárně oddělená. Prostory WC budou temperované. Objekt bude vybaven el. instalací NN, umělým osvětlením, hromosvodem. Je napojen na stávající vodovodní rozvod v areálu. Je temperován v prostorech WC a prodejny upomínkových předmětů el. přímotopy a el. bojlerem. Větrání prostor je zajištěno přirozeně okny, ventilátory a větracími mřížkami do fasády objektu. Nová splašková kanalizace.

Poznámka

Identifikátor na předchozím profilu: P14V00000001

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 5. 2014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regionální muzeum Prosenice, Prosenice č.parc3/2, okres Přerov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Regionální muzeum Prosenice, Prosenice č.parc3/2, okres Přerov neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap