Zpracovatel projektové dokumentace na bytový dům komunitního bydlení seniorů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracovatel projektové dokumentace na bytový dům komunitního bydlení seniorů zadávané zadavatelem Obec Přibice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Přibice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracovatel projektové dokumentace na bytový dům komunitního bydlení seniorů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce k projektu Novostavba bytového domu komunitního bydlení seniorů. V předmětném projektu se bude jednat o přízemní, nepodsklepenou, samostatně stojící budovu provedenou zděnou technologií. Základy budou provedeny jako betonové pasy ukončené podlahovou deskou. Krov budou tvořit sbíjené prkenné vazníky, střešní krytina bude tvořena plechovými šablonami. Výplně otvorů budou zhotoveny z tepelně izolačních dvojskel vsazené do plastových rámů, fasáda se opatří kontaktním zateplovacím systémem. Stavba bude obsahovat deset BJ jednopokojových. K stavbě budou provedeny přípojky a před budovou budou realizovány zpevněné odstavné plochy. Předpokládaná výše celkových nákladů projektu „Novostavba bytového domu komunitního bydlení seniorů“ činí 8 690 000,- Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky jsou konkrétně:
a) zhotovení radonového, hydrogeologického, geologického a geotechnického průzkumu.
b) vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
c) výkon související inženýrsko-investiční činnosti k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení
d) vypracování položkového rozpočtu dle platného ceníku RTS včetně podpisu odpovědného projektanta nebo rozpočtáře
e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
f) vypracování soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
g) vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
h) výkon autorského dozoru.
Předmět veřejné zakázky bude plněn v dílčích částech. Předmět veřejné zakázky je podrobně pospán v přílohách zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je architektonická studie zpracovaná společností GARPEMMA, s.r.o., Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28591682, zodpovědný projektant Ing. Karel Chadima, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

810 900,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

484 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Hájková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracovatel projektové dokumentace na bytový dům komunitního bydlení seniorů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva s dodavatelem 28. 7. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap