Sběr, svoz a odstraňování odpadu v roce 2014

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr, svoz a odstraňování odpadu v roce 2014 zadávané zadavatelem Obec Předboj. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Předboj

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr, svoz a odstraňování odpadu v roce 2014

Předmět veřejné zakázky

Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu od fyzických a právnických osob, které využívají systém obce, sběr, svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek komunálního odpadu a jiných odděleně sbíraných odpadů, převzetí, odvoz a odstranění objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a kalů z čištění komunálních odpadních vod, převzetí, odvoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr, svoz a odstraňování odpadu v roce 2014.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva 0. 0. 0000 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap