Náprava škod na ČOV Prackovice nad Labem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Náprava škod na ČOV Prackovice nad Labem zadávané zadavatelem Obec Prackovice nad Labem. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prackovice nad Labem

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Náprava škod na ČOV Prackovice nad Labem

Předmět veřejné zakázky

Provedení stavebních prací spočívajících v nápravě škod na ČOV Prackovice nad Labem. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné v objektu čistírny odpadních vod Prackovice nad Labem: řešící soubor zemních, stavebních, strojně-technologických a elektrotechnických opatření tak, aby čistírna odpadních vod pro Prackovice n/L a Litochovice n/L mohla být opět uvedena do provozu a to v souladu s vydanými rozhodnutími i s aktuálně platnou legislativou tak, jak tomu bylo před vzniklou havárií. V současné době po dvou haváriích neumožňuje ČOV provozovat v souladu s platným Povolením k vypouštění odpadních vod. ČOV proto byla odstavena z provozu, nádrže vyprázdněny, odpadní vody odtékají obtokem do řeky Labe

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232420-2

Místo plnění veřejné zakázky

ČOV Prackovice nad Labem, p.p.č. 957/1 pro k.ú. Prackovice nad Labem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 981 354,- bez DPH (24 177 438,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 688 668,79 bez DPH (23 823 289,24 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EUROKOM PLUS, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radek Vraný

Kontaktní e-mail: vrany@eurokomplus.cz

Kontaktní telefon: +420 724 889 415

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Náprava škod na ČOV Prackovice nad Labem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Náprava škod na ČOV Prackovice nad Labem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
"REVIS - SYNER VHS VYSOČINA - ČOV Prackovice nad Labem"; vedoucí společník společnosti: REVIS - Praha, spol. s r.o., IČ 41190114, společník: SYNER VHS Vysočina, a.s., IČ 25183052 (41190114) Dodavatel 23 823 289,24 Kč vč. DPH
19 688 668,79 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Náprava škod na ČOV Prackovice nad Labem zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ENVI-PUR, s.r.o. (25166077)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap