Zvýšení kapacity ZŠ Prace - přístavba a stavební úpravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zvýšení kapacity ZŠ Prace - přístavba a stavební úpravy zadávané zadavatelem Obec Prace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zvýšení kapacity ZŠ Prace - přístavba a stavební úpravy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této VZ je navýšení kapacity ZŠ ze stávajících 38 žáků na 86 žáků. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu ZŠ a stavební úpravy v 1.NP této ZŠ. Stávající objekt ZŠ je zděný, dvoupodlažní, částečně podsklepený. V 1.NP je navržena změna účelu užívání z jídelny na družinu s izolačním sportovním povrchem. Prostor kuchyně bude využit na skladování pomůcek družiny a ze stávající malé učebny v přízemí vedle zádveří bude zřízena šatna pro děti a propojující chodba do přístavby.
V přístavbě budou 3 kmenové třídy 1. stupně, každá o kapacitě 16 žáků. Součástí přístavby je kuchyně se zázemím a kapacitou 100 obědů denně. Ke kuchyni navazuje jídelna pro současné stravování 30 žáků. V přístavbě bude zřízeno hygienické zázemí pro žáky i učitele, dále technická místnost a denní místnost učitelů. Přístavba je uvažována k jihozápadní fasádě stávající základní školy a to krčkem o délce 2 metry.
Součástí projektu je úprava školního dvoru před severozápadní fasádou, bude nově provedeno oplocení, zpevněné plochy a zatravnění. Dále je navrženo zřízení 4 nových parkovacích míst, z toho 3 pro osobní automobily a 1 pro zásobování kuchyně budou před jihozápadní fasádou přístavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Prace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ANALYZ INVEST (IČ 66449634)

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Petr Sršeň

Kontaktní e-mail: info@analyzinvest.cz

Kontaktní telefon: 602 320 005

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zvýšení kapacity ZŠ Prace - přístavba a stavební úpravy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap