Revitalizace rybníka a jeho bezprostředního okolí v obci Prace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace rybníka a jeho bezprostředního okolí v obci Prace zadávané zadavatelem Obec Prace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace rybníka a jeho bezprostředního okolí v obci Prace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou stavební a související práce spočívající zejména v:

- Odstranění nánosů ze dna rybníka
- Rekonstrukci opevnění břehů nádrže
- Rekonstrukci opěrné zdi na hrázi rybníka, nájezdu do rybníka
- Obnově břehového porostu kolem nádrže


Podrobná závazná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technické specifikaci, jejíž součástí je projektová dokumentace a položkový rozpočet a která tvoří přílohu č. 1. technická specifikace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luboš Novosad

Kontaktní e-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Kontaktní telefon: +420 775 437 017

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace rybníka a jeho bezprostředního okolí v obci Prace.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap