Hasičská zbrojnice Prace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hasičská zbrojnice Prace zadávané zadavatelem Obec Prace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hasičská zbrojnice Prace

Předmět veřejné zakázky

Výstavba Hasičské zbrojnice v Obci Prace na stavební parcele č, 49/1 bude rozdělena na následující stavební a inženýrské objekty:
SO 01 Novostavba hasičské zbrojnice
SO 02 Kabelová přípojka NN
SO 03 Přípojka splaškové kanalizace
SO 04 Přípojka dešťové kanalizace
SO 05 Přípojka vodovodu
IO 01Prodloužení vodovodu

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

Zadavatel realizuje výběr zhotovitele v rámci projektu: Vybudování hasičské zbrojnice v obci Prace Číslo žádosti: JSDH-V3-2022-00081

Zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 36 obsahuje zadávací podmínky jako soubor údajů, dokumentů a požadavků vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci jsou závazné a určující. V souladu s ustanovením § 36/4 zadavatel uvádí, že projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr vypracovala osoba odlišná od zadavatele:

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/obecprace

Poznámka

Nabídky budou podány prostřednictvím NEN

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Území, kde dojde k vybudování novostavby hasičské zbrojnice je na pozemku ve vlastnictví investora obce Prace v katastrálním území Prace Parcelní číslo p.č. 49/1,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 600 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

15. 2. 2023, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hasičská zbrojnice Prace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací podmínky 10. 1. 2023 Zobrazit
Dodatečná informace 1 18. 1. 2023 Zobrazit
Dodatečná informace 2 26. 1. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap