Rekonstrukce lesní cesty "Potečská" a "Študlovská"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce lesní cesty "Potečská" a "Študlovská" zadávané zadavatelem Obec Poteč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poteč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce lesní cesty "Potečská" a "Študlovská"

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce lesní komunikace "Potečská" a "Študlovská" v délce 3 300 m v katastru obce Poteč. Dojde k provoznímu zpevnění vozovky na asfaltový beton, budou obnoveny objekty podélného odvodnění, budou upraveny a zřízeny nájezdy do lesních porostů, budou vybudovány skládky dřeva

Poznámka

veřejná zakázka malé hodnoty zadaná dle metodického pokynu poskytovatele dotace SZIF a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2016121

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

stavební práce - 45000000-7; stavební úpravy pro komunikace - 45233100-0; architektonické, technické a zeměměřičské služby - 71250000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 500 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 915 268,30 bez DPH (5 947 474,64 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: 573035066

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce lesní cesty "Potečská" a "Študlovská".

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce lesní cesty "Potečská" a "Študlovská" zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing.arch. Jitka Šimordová (45460464) Dodavatel 169 400,- Kč vč. DPH
140 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap