Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č.p. 292

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č.p. 292 zadávané zadavatelem Obec Pomezí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pomezí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č.p. 292

Předmět veřejné zakázky

Plánovaná rekonstrukce počítá s rozšířením objektu o 4.00 m severním směrem (k silnici) a o 3.00 m západním směrem (k pozemku p.č. 418 k.ú. Pomezi). Zastřešení bude provedeno novým dřevěným krovem, v kombinaci dřevěných příhradových vazníků a klasického krovu, a krytinou z betonových tašek. Stavební úpravy vnitřních prostor budou spočívat v mírných dispozičních změnách, budou provedeny nové instalace, podlahy, zatepleni krovu a obálky budovy, výměna otvorových prvků. Vytápění objektu bude plynovým kondenzačním kotlem, ohřev TUV bude v nepřímo ohřívaným zásobníku plynovým kotlem. Větrání místnosti bude přirozené okny a dveřmi. V objektu budou provedeny kompletní nové rozvody elektro, vody, kanalizace a plynu.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 288 50 106, zodpovědný projektant Ing. Tereza Šafářová – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 0700330, (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č.4 zadávací dokumentace),
• rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ze dne 4.1.2017, č.j.: MP/00310/2017/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).Poznámka

veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-015434

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

OÚPom/0203/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Sokolovna v obci Pomezí č.p. 292, st.p.č. 352, p.p.č. 417, 376/4 a 4795/1 k.ú. Pomezí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 568 633,- bez DPH (11 578 046,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 056 894,- bez DPH (9 748 842,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 736 767,25 bez DPH (10 571 488,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Pomezí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Aleš Mlynář, Věra Chemišincová

Kontaktní e-mail: a.mlynar@email.cz; obecpomezi@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 731 615 270; +420 731 612 038

Kontaktní datová schránka: yuda3mv

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č.p. 292.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č.p. 292 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto (25993046) Dodavatel 9 748 842,- Kč vč. DPH
8 056 894,- Kč bez DPH
APOLO CZ s.r.o. (27492851) Uchazeč 10 395 425,82 Kč vč. DPH
8 591 261,01 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č.p. 292 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto (25993046) 4 499 535,03
3 718 624,-
2018 Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto (25993046) 6 071 953,-
5 018 143,25
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap