Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná

Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů v rámci projektu „Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná“ v celkovém počtu 400 ks dle technické specifikace a položkového rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek. Uchazeč je povinen předložit technickou specifikaci kompostérů, ze které bude vyplývat splnění požadavků uvedených v této výzvě a jejích přílohách a dále certifikát výrobku – kompostérů (bude-li součástí certifikátu i technická specifikace postačí předložení daného certifikátu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Poličná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

766 600,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 7. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obecní úřad Poličná

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lucie Rapantová

Kontaktní e-mail: lucierapantova@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 602284972

Kontaktní datová schránka: rbyper7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ELKOPLAST CZ, s. r. o. (25347942) Dodavatel 880 880,- Kč vč. DPH
728 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap