Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je prodloužení splaškové kanalizace v jihozápadní části obce Poličná (část Úlehla), kdy se jedná se o stavbu kanalizačního sběrače S z PP potrubí DN 250 mm v celkové délce 212,3 m a 6 ks kanalizačních odbočení v celkové délce 91,6 m. Stavba bude situována v zastavěné části na jihozápadním okraji obce. Kanalizační potrubí bude uloženo v rostlém terénu, v místní komunikaci a ve zpevněných plochách. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací pro obec Poličná.
Prodloužení splaškové kanalizace S je navrženo z potrubí PP DN 250 mm, uloženého do otevřené výkopové rýhy šířky 1,1 m se svislými stěnami, na pískové lože tloušťky 150 mm a opatřeno hutněným pískovým obsypem do výše 300 mm nad vrchol trub. Oblast nad potrubím nesmí být hutněna. Trouby budou dále zasypány pískovým obsypem se zrnem max. 32 mm, hutněnou po vrstvách.
V komunikaci bude výkopová rýha zasypána hutněným štěrkopískem nebo vhodným, dobře hutnitelným materiálem z výkopů pro kanalizaci. Na trase kanalizačního sběrače S bude osazeno celkem 6 ks revizních šachtic.
Domovní kanalizační přípojky (odbočení) k jednotlivým objektům jsou navrženy z plastových trub PVC-U, DN 150 mm. Kanalizační přípojky budou napojeny do šachtic kanalizačních odbočení.
Prodloužení splaškové kanalizace bude napojeno do stávající revizní šachtice na stávajícím sběrači splaškové kanalizace na parcele č. 2040/1.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Poličná, Zlínský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 829 320,40 bez DPH (3 423 477,68 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 450 197,10 bez DPH (1 754 738,49 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 450 197,10 bez DPH (1 754 738,49 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Paličková

Kontaktní e-mail: ou@policna.cz

Kontaktní telefon: 723 811 210

Kontaktní datová schránka: rbyper7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap