Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina

Předmět veřejné zakázky

Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná-Kotlina“ řeší odvedení splaškových odpadních vod z dané lokality v obci Poličná, s možností napojení stávajících rodinných domů Poličná. Předložená projektová dokumentace navrhuje prodloužení splaškové kanalizace. Sběrač „S“ bude napojen na veřejnou kanalizační sít obce Poličná. Stavba nevyžaduje žádná další napojení na technickou infrastrukturu. Jedná se o stavbu kanalizačního sběrače „S“ z PP potrubí DN 250 mm v celkové délce 264,5 m a sběrače „S1“ z PP potrubí DN 250 mm v celkové délce 117 m. Kanalizační sběrač „S“ a „S1“ je navržen z žebrovaných polypropylenových PP trub DN 250 mm, pevnostní třídy SN 8, v celkové délce 382,0 m. Veškeré potrubí bude spojováno hrdlovými spoji, těsněnými pryžovými těsnícími profily

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Poličná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 000 000,- bez DPH (3 630 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 563 151,89 bez DPH (3 101 413,79 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 563 151,89 bez DPH (3 101 413,79 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 7. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Poličná

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martina Reimerová, DiS.

Kontaktní e-mail: ou@policna.cz

Kontaktní telefon: 723 811 210

Kontaktní datová schránka: rbyper7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap