Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná

Předmět veřejné zakázky

Stavební práce se sestávají z výkopových prací, dále zbudování základových konstrukcí, provedení obvodového a vnitřního nosného zdiva v 1.NP, uložení a následné zmonolitnění ztužujících věnců, zastřešení objektu, vyzdění vnitřních dělících příček a zhotovení tepelně izolační vrstvy střechy včetně parotěsnící vrstvy. Následně budou provedeny rozvody ZTI, elektroinstalace a vytápění. Součástí prací bude zhotovení povrchových úprav stěn, stropu a konstrukcí podlah. Dále bude objekt napojen na inženýrské sítě a budou provedeny úpravy terénu. Ve stavbě se vyskytují pouze běžná technická zařízení. Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním, napojeným na ústřední vytápění základní školy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Poličná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH (1 815 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Poličná

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martina Reimerová, DiS.

Kontaktní e-mail: ou@policna.cz

Kontaktní telefon: 723 811 210

Kontaktní datová schránka: rbyper7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k předložení nabídky 27. 6. 2018 Zobrazit
Slepý rozpočet 27. 6. 2018 Zobrazit
Průvodní zpráva 27. 6. 2018 Zobrazit
Souhrnná TZ 27. 6. 2018 Zobrazit
Situace širších vztahů 27. 6. 2018 Zobrazit
Celkový situační výkres 27. 6. 2018 Zobrazit
Koordinační situační výkres 27. 6. 2018 Zobrazit
Katastrální situační výkres 27. 6. 2018 Zobrazit
Technická zpráva 27. 6. 2018 Zobrazit
Stávající stav suterén 27. 6. 2018 Zobrazit
Stávající Stav 1NP 27. 6. 2018 Zobrazit
Stávající Stav 2NP 27. 6. 2018 Zobrazit
Stávající Stav řez AA 27. 6. 2018 Zobrazit
Stávající Stav - pohledy 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh Stav základy 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh Stav půdorys 1NP 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh Stav krov 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh řez AA 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh stav řez BB 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh stav pohled 27. 6. 2018 Zobrazit
Návrh stav pohled 27. 6. 2018 Zobrazit
Stavebně konstrukční řešení 27. 6. 2018 Zobrazit
Kanalizace 27. 6. 2018 Zobrazit
Vodovod 27. 6. 2018 Zobrazit
Větrání 27. 6. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 12. 7. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro1 - E-01.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro2 - E-02.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro3 - E-03.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro4 - E-04.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro5 - E-05.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro6 - T-01.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro7 - T-02.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro8 - Titulní list seznam dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro9 - Výpočty denního osvětlení.pdf 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektro10 - Výpočty umělého osvětlení 23. 7. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 25. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o zrušení výběrového řízení 17. 8. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap