Likvidace komunálního odpadu v obci Poličná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Likvidace komunálního odpadu v obci Poličná zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Likvidace komunálního odpadu v obci Poličná

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení odborné služby a všech s ní souvisejících úkonů, prací a činností, spočívajících v komplexním nakládání s odpady (sběru, svozu, třídění, uložení a likvidace) zadavatelem určeného komunálního odpadu, včetně nebezpečného, objemného a separovaného odpadu (vč. umožnění užívání odpadových nádob) a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, produkovaných v obci Poličná.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

478275

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2013-87

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90513100-7

Místo plnění veřejné zakázky

Poličná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

16. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Kozubková

Kontaktní e-mail: petra.kozubkova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 774 552 751

Kontaktní datová schránka: aeuvxde

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Likvidace komunálního odpadu v obci Poličná.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Informace o prohlídce místa plnění 20. 2. 2014 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky Poličná 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky Poličná 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 3 - Evidované množství odpadů za rok 2013 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 4 - Kvalifikační dokumentace 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení (společnosti) 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení (společnosti) 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Položkový rozpočet – Ceník služeb 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Položkový rozpočet – Ceník služeb.xls1 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Položkový rozpočet – Ceník služeb.xls2 20. 2. 2014 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Položkový rozpočet – Ceník služeb.xls3 20. 2. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 20. 2. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 30. 5. 2014 Zobrazit
Podepsaná Smlouva o likvidaci odpadů 30. 5. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap