Komunikace a chodníky v lokalitě Kouty – Nad Ulicí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace a chodníky v lokalitě Kouty – Nad Ulicí zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace a chodníky v lokalitě Kouty – Nad Ulicí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba a oprava komunikace v intravilánu obce Poličná v lokalitě Kouty – Nad ulicí v katastrálním území Poličná. Stavba komunikace je rozdělena na 3 úseky: Úsek 1 je navržen v délce 180,5m při šířce 6,0m. Na konci úseku 1 je navrženo rozšíření komunikace. Podélný sklon komunikace kopíruje původní terén, příčný sklon je navržen jednostranný 2,5%. Podél první poloviny komunikace bude osazen chodník pochůzí šířky 1,65m. Úsek 2 je navržen v délce 125,6m při šířce 6,0m. Podélný sklon komunikace kopíruje původní terén, příčný sklon je navržen jednostranný 2,5%. Podél úseku 2 bude osazen chodník pochůzí šířky 1,65m. Úsek 3 - oprava stávající komunikace je navržena v délce 99,7m při šířce 5,0m. Podélný sklon komunikace kopíruje původní sklon komunikace, příčný sklon je navržený jednostranný. Podél opravené komunikace bude nově osazen chodník pochůzí šířky 1,65m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Poličná, Zlínský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 160 797,50 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 971 965,- bez DPH (3 596 077,65 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 910 024,57 bez DPH (3 683 575,41 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 12. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Rapantová

Kontaktní e-mail: lucierapantova@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420 602284972

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace a chodníky v lokalitě Kouty – Nad Ulicí.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap