Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Kouty - Nad ulicí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Kouty - Nad ulicí zadávané zadavatelem Obec Poličná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Poličná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Kouty - Nad ulicí

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je vymezen následujícími stavebními objekty:
IO 02 vodovod – řeší zásobování dané lokality pitnou vodou vodovodními větvemi V a V1,
vedenými ve stávající zpevněné komunikaci a v plánované nové komunikaci.

IO 04 Kanalizace deštová – řeší odvedení srážkových vod z plánovaných nových účelových komunikací gravitačními kanalizačními větvemi D, D1 a D2, do stávající dešťové kanalizace a opravu části stávajícího sběrače dešťové kanalizace z důvodu nevyhovujícího technického stavu pro zaústění nové větve projektované dešťové kanalizace.

IO 05 Kanalizace splašková – řeší odvedení splaškových odpadních vod z řešené oblasti gravitačními kanalizačními větvemi S, S1 a S2, vedenými ve stávající zpevněné komunikaci a pod plánovanou novou komunikací, do stávající splaškové kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV města Valašské Meziříčí.

Součástí veřejné zakázky je rovněž Oprava kanalizačního potrubí na parcele č. 2016/1 v k.ú. Poličná a vytvoření provizorní zpevněné plochy po dobu výstavby nových RD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6; 45231300-8; 45233251-3

Místo plnění veřejné zakázky

Poličná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 245 322,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lucie Rapantová

Kontaktní e-mail: lucierapantova@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420 602 284 972

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Kouty - Nad ulicí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap