Přístavba hasičské zbrojnice - stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba hasičské zbrojnice - stavební práce zadávané zadavatelem Obec Pohoří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pohoří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba hasičské zbrojnice - stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Záměrem obce Pohoří je přesunutí obecního úřadu a hasičské zbrojnice do prostorů objektu č.p. 117 v obci Pohoří. Pro tento účel byla vypracována projektová dokumentace, která řeší nejen dispoziční, ale i stavební úpravy daného objektu. Stávající objekt se kompletně upraví pro současné potřeby obecního úřadu a navíc bude rozšířen jižním směrem o novou přístavbu, ve které se počítá s umístěním garáží se zázemím pro místní hasičský sbor (SDH).
Budova bude po úpravách funkčně rozdělena na dvě části. První část bude využívána obecním úřadem Pohoří. Jedná se o prostory v 1.NP v JZ části objektu, dále o hlavní schodiště, celé 2.NP a o garáž na konci nové přístavby. Místní hasičský sbor (SDH Pohoří) bude mít k dispozici 1.NP v SV části objektu a celou přístavbu kromě již zmíněné garáže OÚ.
Budova č.p. 117 má po navržených úpravách tvar písmene L. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt zakrytý sedlovou střechou, který je umístěný na pozemku p.č. 538 a 544, k.ú. Pohoří u Dobrušky.
Objekt byl postaven začátkem minulého století. V současné době je z větší části bez využití, v části jsou prostory využívané SDH Pohoří.
Rozměry objektu po navržených úpravách jsou: hlavní budova 28,0x9,9m, přístavba 10,56x16,1m. Výška hřebene střechy je 8,3m, výška přístavby 8,0m.
Z hlediska rozsahu a budoucího využití bude výstavba rozdělena do dvou etap.
Předmětem zakázky je pouze 1.etapa.
V 1. etapě se provede hrubá stavba celého objektu včetně střechy (bez zateplení) a kompletně se dokončí 1.NP se schodištěm. Součástí 1. etapy bude provedení provizorní zateplené protipožární příčky u schodiště ve 2.NP, provizorní položení tepelné izolace tl. 140mm na stropní konstrukci v celé ploše nad vytápěnými prostory 1.NP a vytažení všech stoupaček odvětrání kanalizace a potrubí VZD nad střechu. Dále budou v 1.NP provedeny stoupačky vody a topení pro 2.NP, které se ukončí pod stropem 1.NP a tam budou zaslepeny. V této etapě budou vyzděny i všechny stěny tl. 300 a 400mm ve 2.NP. Kompletní skladba střechy včetně zateplení, obkladu SDK i vložení střešního okna bude provedena jen v prostoru schodiště. Součástí 1. etapy je samozřejmě i vybudování všech přípojek, komunikací a zpevněných ploch a terénních úprav. Do této etapy patří i kontaktní zateplení stěn celého objektu.

Poznámka

zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

359554

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Pohoří

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 800 000,- bez DPH (11 858 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 5. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regional Development Agency

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Ludvíková

Kontaktní e-mail: martina.ludvikova@rda-rk.cz

Kontaktní telefon: +420 733 604 908

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba hasičské zbrojnice - stavební práce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací dokumentace_SDH Pohoří 19. 4. 2013 Zobrazit
1_Obsah nabídky v pdf 19. 4. 2013 Zobrazit
1_Obsah nabídky ve word 19. 4. 2013 Zobrazit
2_Krycí list nabídky v pdf 19. 4. 2013 Zobrazit
2_Krycí list nabídky ve word 19. 4. 2013 Zobrazit
3_Čestné prohlášení podlimitní zakázka v pdf 19. 4. 2013 Zobrazit
3_Čestné prohlášení podlimitní zakázka ve word 19. 4. 2013 Zobrazit
4_Čestná prohlášení_kvalifikace a ostatní v pdf 19. 4. 2013 Zobrazit
4_Čestná prohlášení_kvalifikace a ostatní ve word 19. 4. 2013 Zobrazit
5_Projektová dokumentace a Výkazy výměr 19. 4. 2013 Zobrazit
6_Obchodní podmínky_SOD_SDH Pohoří v pdf 19. 4. 2013 Zobrazit
6_Obchodní podmínky_SOD_SDH Pohoří ve word 19. 4. 2013 Zobrazit
7_Stavební povolení v pdf 19. 4. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.1 26. 4. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.1 - příloha 26. 4. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.2 2. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.2 - příloha v pdf - elektro 2. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.2 - příloha v xls - elektro 2. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.3 9. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.3 - pdf - etapa 1.2013 9. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.3 - xls - etapa 1.2013 9. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.3 - pdf - etapa 1.2014 9. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č.3 - xls - etapa 1.2014 9. 5. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 12. 6. 2013 Zobrazit
Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku 3. 7. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 7. 2013 Zobrazit
Dodatek č.1 15. 11. 2013 Zobrazit
Dodatek č.2 12. 12. 2013 Zobrazit
Zveřejňovací povinnost dle §147a 25. 3. 2014 Zobrazit
Dodatek č.3 10. 8. 2014 Zobrazit
Změnové listy k dodatku č.3 10. 8. 2014 Zobrazit
Dodatek č.4 13. 8. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatku č.4 0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístavba hasičské zbrojnice - stavební práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STATING s.r.o. (25963864) Dodavatel 9 113 234,- Kč vč. DPH
7 531 598,37 Kč bez DPH
STAVROS spol. s r.o. (62027212) Uchazeč 9 799 191,- Kč vč. DPH
8 098 505,- Kč bez DPH
VALC, s.r.o. (45537151) Uchazeč 9 630 795,- Kč vč. DPH
7 959 335,- Kč bez DPH
STYLBAU, s.r.o. (25957481) Uchazeč 9 679 250,- Kč vč. DPH
7 999 380,- Kč bez DPH
KERSON spol. s r.o. (45536040) Uchazeč 9 799 799,- Kč vč. DPH
8 099 007,06 Kč bez DPH
DAKA Stav, s.r.o. (26244161) Uchazeč 10 098 877,70 Kč vč. DPH
8 346 179,92 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap