Poskytování služby organizátora veřejné zakázky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytování služby organizátora veřejné zakázky zadávané zadavatelem Obec Podmoky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Podmoky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytování služby organizátora veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky

1. Stanovení nejvhodnější formy veřejné zakázky a budoucího smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace s ohledem na účel a termín ukončení
2. Komplexní zajištění a vedení zákonem předepsané dokumentace veřejné zakázky
3. Zpracování smluvní, technické a ekonomické dokumentace veřejné zakázky
4. Příprava podkladů pro registraci veřejné zakázky na profilu zadavatele a zveřejňování údajů na něm v celém životním cyklu veřejné zakázky a předepsaných lhůtách
5. Řízení a koordinace celého průběhu veřejné zakázky, včetně přípravy a vedení příslušné dokumentace a zápisů z jednání souvisejících s předmětem poptávky
6. Účast na jednání zastupitelstva obce na vyzvání, při otevírání obálek a jednání hodnotící komise
7. Zajištění podání a jednání s dotčenými orgány státní správy
8. Předání kompletní dokumentace veřejné zakázky objednateli po skončení akce – splnění služby
9. A další služby výše neuvedené, ale potřebné k realizaci služby

Poznámka

Provozovatel kanalizace by měl být vybrán do konce dubna 2016.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Podmoky

Smluvní hodnota veřejné zakázky

28 900,- bez DPH (34 969,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

28 900,- bez DPH (34 969,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

14. 9. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Podmoky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivo Šnévajs

Kontaktní e-mail: obec@podmoky.cz

Kontaktní telefon: 603882643

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytování služby organizátora veřejné zakázky .

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Poskytování služby organizátora veřejné zakázky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Eurofinance s.r.o (27334929) Dodavatel 34 969,- Kč vč. DPH
28 900,- Kč bez DPH
MottMacDonald, spol. s r.o. (48588733) Uchazeč 108 000,- Kč vč. DPH
90 000,- Kč bez DPH
CPA HK s.r.o. (04118332) Uchazeč 47 900,- Kč vč. DPH
47 900,- Kč bez DPH
VIS Vodohospodářské - inženýrské stavby, spol. s r.o. (48153362) Uchazeč 199 650,- Kč vč. DPH
165 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap