„Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k.ú. Obce Plískov“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k.ú. Obce Plískov“ zadávané zadavatelem Obec Plískov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Plískov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k.ú. Obce Plískov“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních prací obsahující:
- oprava komunikace - úsek 1 a 2 v celkové délce 299 m a šířce 3 m.
- rozrytí stávajícího živičného krytu
- vytrhání obrub a osazení nových obrubníků
- výšková úprava vpustí a hrnečků
- zhutnění krajnice
- osazení štěrbinového žlabu
- úprava dosavadního krytu kamenivem drceným
- recyklát živičný 100 mm
- asfaltový beton ACP 16 tl. 40mm
- postřik živičný spojovací
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl.50mm
- oprava vtokové vpusti

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233223-8 – Obnova povrchu vozovky

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Plískov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 050 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2018, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k.ú. Obce Plískov“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 11. 9. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap