Rekonstrukce ZŠ a MŠ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce ZŠ a MŠ zadávané zadavatelem Obec Pěčín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pěčín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce ZŠ a MŠ

Předmět veřejné zakázky

Staveništěm je stávající objekt základní a mateřské školy č.p.42 v Pěčíně s přilehlými pozemky. Objekt je zvětší části zděný, dvoupatrový, s valbovou střechou a azbestocementovou krytinou (nosná konstrukce krovu je napadena dřevokazným hmyzem). Jihovýchodní a jihozápadní obvodová stěna patra objektu je celodřevěná. K objektu jsou ze severní strany přistavěny jednopodlažní hmoty kuchyně, kotelny a sociálního zázemí objektu s pultovými střechami a plechovou krytinou. Přístavek sociálního zázemí je velmi špatném technickém stavu.
Řešení stavby po stránce urbanistické je dáno stávajícím objektem školy č.p.42, souvisejících pozemků (dětské hřiště, předprostor školy, parkoviště) a stávající okolní zástavbou (hřbitov, kostel). Architektonické řešení rekonstrukce objektu s navrženými nadstavbami respektuje původní řešení objektu, dodržuje jeho venkovský vzhled a navazuje na stávající okolní objekty. Příjezd k objektu je z místní zpevněné komunikace. V rámci rekonstrukce objektu bude provedena celková oprava objektu.
Vzhledem k probíhající školní výuce, provozu mateřské školy a školní jídelny v červnu 2014 (plánovaný termín zahájení prací) a od září do října 2014 tj. během plánovaných stavebních prací bude mezi zhotovitelem a vedením školy na základě předloženého harmonogramu prací dohodnut postup omezení provozu základní školy, mateřské školy a školní jídelny.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Pěčín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 900 000,- bez DPH (11 979 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

28. 8. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regional Development Agency

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Ludvíková

Kontaktní e-mail: martina.ludvikova@rda-rk.cz

Kontaktní telefon: +420 733604908

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce ZŠ a MŠ.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace stavby 2. 8. 2013 Zobrazit
1_Obsah nabídky pdf 2. 8. 2013 Zobrazit
1_Obsah nabídky word 2. 8. 2013 Zobrazit
2_Krycí list nabídky pdf 2. 8. 2013 Zobrazit
2_Krycí list nabídky word 2. 8. 2013 Zobrazit
3_Čestné prohlášení podlimitní zakázka pdf 2. 8. 2013 Zobrazit
3_Čestné prohlášení podlimitní zakázka word 2. 8. 2013 Zobrazit
4_Čestná prohlášení_kvalifikace a ostatní pdf 2. 8. 2013 Zobrazit
4_Čestná prohlášení_kvalifikace a ostatní word 2. 8. 2013 Zobrazit
5_PD a soupis prací 2. 8. 2013 Zobrazit
6_Obchodní podmínky_pdf 2. 8. 2013 Zobrazit
6_Obchodní podmínky word 2. 8. 2013 Zobrazit
7 Stavební povolení 2. 8. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace - úprava zadávacích podmínek 9. 8. 2013 Zobrazit
Výzva a zadávací dokumentace II 9. 8. 2013 Zobrazit
1_Obsah nabídky pdf II 9. 8. 2013 Zobrazit
1_Obsah nabídky word II 9. 8. 2013 Zobrazit
2_Krycí list nabídky pdf II 9. 8. 0213 Zobrazit
2_Krycí list nabídky word II 9. 8. 2013 Zobrazit
5_Soupis prací II 9. 8. 2013 Zobrazit
5_Soupis prací II excel 9. 8. 2013 Zobrazit
6_Obchodní podmínky_pdf II 9. 8. 2013 Zobrazit
6_Obchodní podmínky word II 9. 8. 0213 Zobrazit
Dodatečné informace č.2 16. 8. 2013 Zobrazit
Doplňující výkaz výměr pdf 16. 8. 2013 Zobrazit
Doplňující výkaz výměr xls 16. 8. 2013 Zobrazit
Změna položek č. 314 - 318 pdf 16. 8. 2013 Zobrazit
Změna položek č. 314 - 318 xls 16. 8. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace č.3 22. 8. 2013 Zobrazit
Výkres- vzduchotechnika 1 NP 22. 8. 2013 Zobrazit
Výkres - vzduchotechnika 2 NP 22. 8. 2013 Zobrazit
Výkres - vzduchotechnika 3 NP 22. 8. 2013 Zobrazit
Výkaz výměr - VZDUCHOTECHNIKA pdf 22. 8. 2013 Zobrazit
Výkaz výměr - VZDUCHOTECHNIKA xls 22. 8. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zakázky 27. 8. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap