Rekonstrukce ZŠ a MŠ II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce ZŠ a MŠ II zadávané zadavatelem Obec Pěčín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pěčín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce ZŠ a MŠ II

Předmět veřejné zakázky

Staveništěm je stávající objekt základní a mateřské školy č.p.42 v Pěčíně s přilehlými pozemky. Objekt je zvětší části zděný, dvoupatrový, s valbovou střechou a azbestocementovou krytinou (nosná konstrukce krovu je napadena dřevokazným hmyzem). Jihovýchodní a jihozápadní obvodová stěna patra objektu je celodřevěná. K objektu jsou ze severní strany přistavěny jednopodlažní hmoty kuchyně, kotelny a sociálního zázemí objektu s pultovými střechami a plechovou krytinou. Přístavek sociálního zázemí je velmi špatném technickém stavu.
Řešení stavby po stránce urbanistické je dáno stávajícím objektem školy č.p.42, souvisejících pozemků (dětské hřiště, předprostor školy, parkoviště) a stávající okolní zástavbou (hřbitov, kostel). Architektonické řešení rekonstrukce objektu s navrženými nadstavbami respektuje původní řešení objektu, dodržuje jeho venkovský vzhled a navazuje na stávající okolní objekty. Příjezd k objektu je z místní zpevněné komunikace. V rámci rekonstrukce objektu bude provedena celková oprava objektu.
V souladu s §98 si zadavatel vyhrazuje rozdělit zakázku na dvě části, a to: část A: stavba bez zateplení,
část B: zateplení.
Obě části jsou jednoznačně rozděleny předloženým výkazem výměr – soupisem prací v příloze č. 5. Dodavatel podá nabídku pouze na obě části současně.

Vzhledem k probíhající školní výuce, provozu mateřské školy a školní jídelny v červnu 2014 (plánovaný termín zahájení prací) a od září do října 2014 tj. během plánovaných stavebních prací bude mezi zhotovitelem a vedením školy na základě předloženého harmonogramu prací dohodnut postup omezení provozu základní školy, mateřské školy a školní jídelny.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Pěčín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 900 000,- bez DPH (11 979 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regional Development Agency

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Ludvíková

Kontaktní e-mail: martina.ludvikova@rda-rk.cz

Kontaktní telefon: +420 733 604 908

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce ZŠ a MŠ II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce ZŠ a MŠ II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVORECYKLA s.r.o., (28776411) Uchazeč 9 514 904,10 Kč vč. DPH
7 863 557,10 Kč bez DPH
Agrostav, a.s. (47452943) Uchazeč 10 875 576,78 Kč vč. DPH
8 988 079,98 Kč bez DPH
KERSON spol. s r.o. (45536040) Uchazeč 9 233 023,63 Kč vč. DPH
7 630 598,04 Kč bez DPH
VALC, s.r.o. (45537151) Uchazeč 9 023 964,96 Kč vč. DPH
7 457 822,26 Kč bez DPH
STATING s.r.o. (25963864) Uchazeč 8 650 816,50 Kč vč. DPH
7 149 435,10 Kč bez DPH
STAPO spol. s r.o. (48170445) Uchazeč 8 789 612,98 Kč vč. DPH
7 264 142,88 Kč bez DPH
REMING s.r.o. (47454687) Uchazeč 10 381 800,- Kč vč. DPH
8 580 000,- Kč bez DPH
STYLBAU, s.r.o. (25957481) Dodavatel 8 433 815,- Kč vč. DPH
6 970 095,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap