ZTV PAŠOVICE- vodovod a kanalizace - lokalita II a III

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZTV PAŠOVICE- vodovod a kanalizace - lokalita II a III zadávané zadavatelem Obec Pašovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pašovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZTV PAŠOVICE- vodovod a kanalizace - lokalita II a III

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je výběr zhotovitele pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce
„ZTV PAŠOVICE- vodovod a kanalizace - lokalita II a III“
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu a jednotné kanalizace, která bude sloužit pro odvedení splaškových vod z rodinných domů.

Lokalita II. – řad „A7-1“
Vodovod je navržen z potrubí PE 100RC, SDR 11 dn 90 x 8,2 délky 63,50 m.
Lokalita III. – řad „A6-3“
Vodovod je navržen z potrubí PE 100RC, SDR 11 dn 90 x 8,2 délky 109,70 m.

Lokalita II. – stoka “A5d“
Prodloužená nová stoka „A5d“ je navržena z potrubí PVC SN 12, DN 250 v celkové délce 65,30 m.
Lokalita III. – stoka “A6-1“
Nová stoka „A6-1“ je navržena z potrubí PVC SN 12, DN 300 v celkové délce 143,30 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Pašovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 124 133,- bez DPH (2 570 201,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 690 097,- bez DPH (2 045 017,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 3. 2019, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vlastimil Ŕezníček

Kontaktní e-mail: starosta@pasovice.cz

Kontaktní telefon: 602 503 191

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZTV PAŠOVICE- vodovod a kanalizace - lokalita II a III.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 7. 5. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZTV PAŠOVICE- vodovod a kanalizace - lokalita II a III zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MITES s.r.o. (25577174) Dodavatel 2 045 017,- Kč vč. DPH
1 690 097,- Kč bez DPH
SILAMO s.r.o. (49970020) Uchazeč 2 878 228,- Kč vč. DPH
2 378 701,- Kč bez DPH
SVS-Correct, spol. s r.o. (25513141) Uchazeč 2 787 212,- Kč vč. DPH
2 303 481,- Kč bez DPH
Alspo Zlín s.r.o. (26954532) Uchazeč 3 134 976,- Kč vč. DPH
2 590 889,- Kč bez DPH
Tomáš Vlk (04713133) Uchazeč 2 813 113,- Kč vč. DPH
2 324 887,- Kč bez DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. (25301144) Uchazeč 2 474 450,- Kč vč. DPH
2 045 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap