Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice zadávané zadavatelem Obec Partutovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Partutovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice

Předmět veřejné zakázky

Projekt se zabývá návrhem výsadeb a obnovou krajinných prvků zeleně v katastrálním území obce Partutovice. Jedná se o liniové vegetační prvky podél polních cest, zčásti lokality vymezené v územně plánovací dokumentaci jako stávající, či navržené interakční prvky územního systému ekologické stability. Mimo použití geograficky původních druhů se také zaměřuje na ovocné druhy dřevin, které byly v regionu tradičně podél cest vysazovány a podílí se na utváření obrazu kulturní krajiny.
Projekt je specifikován projektovou dokumentací (příloha č. 5) a rozpočtem (slepý výkaz výměr- příloha č. 4).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Partutovice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

29. 8. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Šindler

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 9. 2014 Zobrazit
Výsadba liniové zeleně-smlouva o dílo-HORTISCENTRUM-dodatek č. 1 13. 11. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HORTISCENTRUM s. r. o. (26272130) Dodavatel 978 815,22 Kč vč. DPH
817 495,58 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap