Partutovice, inženýrské sítě pro lokalitu výstavby rodinných domků-IO 01 Vodovod, IO 02 Dešťová kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Partutovice, inženýrské sítě pro lokalitu výstavby rodinných domků-IO 01 Vodovod, IO 02 Dešťová kanalizace zadávané zadavatelem Obec Partutovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Partutovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Partutovice, inženýrské sítě pro lokalitu výstavby rodinných domků-IO 01 Vodovod, IO 02 Dešťová kanalizace

Předmět veřejné zakázky

O 01 Vodovod
Inženýrský objekt IO 01 Vodovod řeší zásobování pitnou vodou vybudováním samostatné větve s napojením na stávající vodovod PE 90. Materiálem pro vodovodní řad bude polyetylenové potrubí PE 100 SDR 17 DN 80, celkové délky 288 m. V rámci vodovodu budou provedeny 2 vodovodní odbočení k plánovaným RD, které budou situovány na straně komunikace, kde není vedený vodovod. Jedná se o odbočení k pozemkům parcelních čísel 1261/7 a 1261/6 kú. Partutovice.

IO 02 Dešťová kanalizace
Inženýrský objekt IO 02 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z nové komunikace a ze střech nových RD. Bude zajištěno vybudováním dešťové kanalizace, která bude situována v odstavných pruzích a zelených pásech a travnatých pozemcích podél projektované komunikace. Kanalizační stoka je zaústěna do stávající šachty, která je propojena propustkem pod místní komunikací III/44014 s místní vodotečí Mraznice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Partutovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 265 610,- bez DPH (2 718 732,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 333 562,- bez DPH (1 600 274,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 333 562,- bez DPH (1 600 274,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2012, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Partutovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Šindler

Kontaktní e-mail: ou@partutovice.cz

Kontaktní telefon: 602514400

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Partutovice, inženýrské sítě pro lokalitu výstavby rodinných domků-IO 01 Vodovod, IO 02 Dešťová kanalizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo-Partutovice Jih-vodovod a dešťová kanalizace 20. 8. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap