Zpracování PD na nástavbu ZŠ a MŠ Panenské Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování PD na nástavbu ZŠ a MŠ Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování PD na nástavbu ZŠ a MŠ Panenské Břežany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vypracování níže uvedených dokumentací a zajištění specifikovaných služeb ve vztahu k nástavbě objektu ZŠ a MŠ Panenské Břežany.
1. projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
2. projektová dokumentace pro realizaci stavby – prováděcí dokumentace
3. položkový rozpočet a výkaz výměr
4. autorský dozor
5. inženýrská činnost - jedná se o všechny činnosti související s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudace stavby (např. projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů, podání žádostí na stavební úřad, zajištění kolaudace stavby a další)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

380 000,- bez DPH (459 800,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

360 000,- bez DPH (360 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 11. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

21. 11. 2019, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Alena Nováková

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alena Nováková

Kontaktní e-mail: novakova.alena.ing@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 728 673 860

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování PD na nástavbu ZŠ a MŠ Panenské Břežany.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap