Územní plán Panenské Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Územní plán Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Územní plán Panenské Břežany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je zpracování Územního plánu Panenské Břežany v rozsahu umožňujícím zpracování návrhu územního plánu ve smyslu §47 a 50 stavebního zákona a §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění - viz příloha č. 1 v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71410000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Panenské Břežany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH (605 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Panenské Břežany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Fiury

Kontaktní e-mail: starosta@panenskebrezany.cz

Kontaktní telefon: 774484813

Kontaktní datová schránka: 5bubjri

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Územní plán Panenské Břežany.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap