Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Revitalizace školní zahrady ZŠ a MŠ Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Popis informace či souboru

Ve Výkazu výměr je chybně uvedená množstevní jednotka u položky č. 16 na listu 2. Altán. Správně má být uvedena jednotka m3.
Předpokládaná hodnota není nepřekročitelná, lze tedy podat nabídku s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota.
Přílohou je upravený Výkaz výměr.

Datum uveřejnění

23. 10. 2019

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap