Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchu stávajícího sportovního hřiště v obci Panenské Břežany, na nový 3-vrstvý akrylátový stěrkový sportovní povrch.

Podrobně je předmět zakázky vymezen v Technické specifikaci, která je přílohou č. 2 tohoto Oznámení. Zadavatel v nabídce nacení veškeré uvedené práce včetně dalších blíže nespecifikovaných a nezbytných prací a dodávek vedoucích k bezvadnému provedení plnění zakázky v takovém rozsahu, aby bylo hřiště plnohodnotně funkční a mohla být zhotovitelem poskytnuta záruka v délce 60 měsíců. Dodavatel musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce, 45212200-8 - Stavební úpravy sportovních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Panenské Břežany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH (726 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2020, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Karel Novák

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Karel Novák

Kontaktní e-mail: novak.karel.ing@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 728 673 860

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznameni o zahájení vyberoveho rizeni 21. 5. 2020 Zobrazit
Přílohy ZD 21. 5. 2020 Zobrazit
Oznámení o výsledku 23. 6. 2020 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení 17. 7. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap