Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o navýšení kapacity ČOV na 900 EO. V rámci toho budou vybudovány dosazovací nádrže, provedeny stavební úpravy provozního objektu, výstavba nových zpevněných pochozích ploch, provedena úprava nezpevněných ozeleněných ploch, provedena demontáž stávajícího a montáž nového oplocení, vybourání stávajícího obtokového a odtokového potrubí a osazení nových, osazení 3 revizních šachet a instalace Parschallova žlabu, bude provedena výměna stávající technologie ČOV- více v ZD

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232420-2 Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod 45232421-9 Čistírny odpadních vod

Místo plnění veřejné zakázky

Panenské Břežany CZ0209

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 1. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 2. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Panenské Břežany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Fiury, DiS.

Kontaktní e-mail: starosta@panenskebrezany.cz

Kontaktní telefon: 774484813

Kontaktní datová schránka: 5bubjri

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
METAL MB s.r.o. (25869795) Dodavatel 5 998 122,04 Kč vč. DPH
4 957 125,65 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap