Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Předmět veřejné zakázky

Tímto dodatkem se upravuje výše uvedená smlouva takto:

I. Článek I. Smlouvy se doplňuje a rozšiřuje v odstavci 1. o znění: odstranění opěrné zdi a zajištění svahu po jejím zbourání. Havárie – posudek statika podrobně popsán v příloze č.1 tohoto dodatku. Projektové řešení je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku
II. Článek IV Smlouvy – Cena plnění, odst. 2.1. Celková cena za dílo se navyšuje o cenu víceprací, které jsou detailně uvedeny ve výkaze výměr – příloha č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací je1 159 150,23 Kč bez DPH . Celková cena za dilo je po započtení této změny je 9337 946,21 Kč bez DPH, DPH je výši 1 960 968,70 Kča celková cena díla včetně DPH je 11 298 914,91 Kč.
III. Článek IX. Smlouvy Další ujednání – se doplňuje takto: Veškeré vícepráce, které vyplývají z tohoto dodatku, byly projednány a odsouhlaseny projektantem, objednatelem i zhotovitelem, na kontrolních dnech s technickým dozorem investora a příslušným stavebním úřadem. Situace a neodkladnost navrženého řešení byla detailně popsána ve stavebním deníku. Zúčastněné strany se změnou souhlasí a dohodly se na tomto dodatku ke smlouvě
Přílohy: č.1 rozpočet MS-BAU
č. 2 Posudek statika a návrh řešení odstranění havárie

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
dokument D O D A T E K č. 4 26. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap