Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavbu chodníku v místě stávající nevyhovující zpevněné plochy, podél místní komunikace, uvnitř obce. Stavební úprava slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci. Projekt navrhuje stavbu chodníku v délce 110 m, v místě chodníku bude opraveno a doplněno odvodnění komunikace. Pěší trasy a vstupy do objektů budou bezbariérové. Povrch chodníku rovný, pevný, protiskluzný. Trasy pro pěší budou opatřeny vodícími liniemi pro nevidomé a slabozraké. Bude provedeno vybourání stávající zpevněné vrstvy, proříznuta spára v živičném povrchu komunikace. Kryt chodníku tvoří betonová dlažba, v místě vjezdu do čp. 2 zesílená. Obruby chodníku betonové. V místě vjezdu do čp. 2 bude umístěno bezpečnostní zábradlí. Stavba je navržena jako jeden celek.
V rámci toho budou provedeny tyto práce:
- chodník v délce 110 m
- nové vpusti dešťové kanalizace v počtu 1 ks a jejich napojení na dešťovou kanalizaci
- nová železobetonová šachta s obrubníkovou dešťovou vpustí v počtu 1 ks
- sadové úpravy (trávník v ploše 70 m²)
- zábradlí o celkové délce 28 m

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Panenské břežany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

491 946,28 bez DPH (579 967,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Fiury

Kontaktní e-mail: starosta@panenskebrezany.cz

Kontaktní telefon: 774484813

Kontaktní datová schránka: 5bubjri

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 4. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 4. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 4. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 4. 4. 2017 Zobrazit
Projektová dokumentace 4. 4. 2017 Zobrazit
Výkaz výměr 4. 4. 2017 Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO 23. 6. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
OMNIJET STAVBA, s.r.o. (27393178) Dodavatel 447 700,- Kč vč. DPH
370 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap