Přípojka vody a přeložka domovního vedení NN pro areál výletiště „Ve skale“Pamětice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přípojka vody a přeložka domovního vedení NN pro areál výletiště „Ve skale“Pamětice zadávané zadavatelem Obec Pamětice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pamětice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přípojka vody a přeložka domovního vedení NN pro areál výletiště „Ve skale“Pamětice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je přípojka vody a přeložka domovního nadzemního vedení NN na zemní kabelové vedení NN.
Přípojka vody bude napojená na stávající kanalizační řád na pozemku p.č. 851/2. Přípojka bude vedená na pozemek p.č. 341/6, kde bude ukončená ve vodoměrné šachtě. Zde bude umístěná vodoměrná souprava s vodoměrem. Od vodoměru bude dále pokračovat domovní vedení přes pozemky p.č. 341/6, PK 344/1 (KN 340/1), PK 340 (KN 851/1), 340/2, 340/25, 339/2, 813/1, 338/1, PK 338, 337 (KN 866/1, 338/2). Na pozemku PK 337 (KN 338/2) bude přípojka ukončená v šachtě hlavním uzávěrem vody.
Přeložka přípojky NN bude provedená od fakturačního elektroměru umístěném na stávajícím sloupu nadzemního vedení NN na pozemku p.č. 340/25, kde bude umístěn fakturační elektroměr. Stávající vzdušné vedení přípojky bude demontováno a provedeno nové zemním kabelem. Přeložka povede od elektroměru přes pozemek p.č. 340/25, 340/2, 339/2, 813/1, 338/1, PK 338, 337 (KN 866/1, 338/2).
Všechny dotčené parcely se nachází v k.ú. Pamětice na Moravě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přípojka vody a přeložka domovního vedení NN pro areál výletiště „Ve skale“Pamětice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 27. 7. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap