Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice zadávané zadavatelem Obec Palkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Palkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Palkovice.
Předmětem dodávky je pořízení:

a) 240 ks kompostérů o objemu min. 1050 l
b) 560 ks kompostérů o objemu min. 2000 l

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/532256

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

494287

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44613800-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Palkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 440 000,- bez DPH (6 582 400,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 709 000,- bez DPH (5 697 890,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 709 000,- bez DPH (5 697 890,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 11. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVIPARTNER, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radomír Salvet

Kontaktní e-mail: salvet@envipartner.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 12. 9. 2014 Zobrazit
Krycí list 12. 9. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva 12. 9. 2014 Zobrazit
odůvodnění veřejné zakázky 12. 9. 2014 Zobrazit
rozpočet 12. 9. 2014 Zobrazit
kupní smlouva 10. 11. 2014 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 10. 11. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MEVA – Ostrava, s.r.o. (64088707) Uchazeč 5 880 479,- Kč vč. DPH
4 859 900,- Kč bez DPH
ELKOPLAST CZ, s.r.o. (25347942) Dodavatel 5 697 890,- Kč vč. DPH
4 709 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap