Dodávka kompostérů a dovybavení sběrného dvora v obci Palkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kompostérů a dovybavení sběrného dvora v obci Palkovice zadávané zadavatelem Obec Palkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Palkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kompostérů a dovybavení sběrného dvora v obci Palkovice

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Část 1. Veřejné zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kompostérů, nádob na tříděný odpad a vybavení sběrného dvora.

Celkem se jedná o pořízení:
400 ks kompostérů o objemu min. 2000 l
8 ks plastových kontejnerů modrých o objemu min. 1100 l
8 ks plastových kontejnerů žlutých o objemu min. 1100 l
15 ks sběrných nádob o objemu min. 240 l
1 ks průmyslové váhy
1 ks paletovacího vozíku

Část 2. Veřejné zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového kloubového nakladače.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928480-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Palkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 671 500,- bez DPH (4 442 515,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 501 700,- bez DPH (4 237 057,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 501 700,- bez DPH (4 237 057,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVIPARTNER, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radomír Salvet

Kontaktní e-mail: salvet@envipartner.cz

Kontaktní telefon: 604479431

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kompostérů a dovybavení sběrného dvora v obci Palkovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap