Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce zadávané zadavatelem Obec Otovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Otovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění jsou stavební práce na projektu Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu. Trasa cyklostezky je rozdělena do těchto částí:
Část A – délka 362,0 m – trasa vedena po stávající polní cestě – nově budovaná asfaltová komunikace šířky 3,0 m včetně nového dopravního značení.
Část B – délka 601,0 m – trasa vedena po stávající místní komunikaci – obnova opotřebované obrusné vrstvy komunikace – trasa se směrově ani výškově nemění, včetně nového dopravního značení.
Část D – délka 783,5 m – stávající místní komunikace – bez stavebních úprav, doplnění dopravního značení na závěr stavebních prací.
Část E – délka 18,0 m – propojení dvou stávajících mostů – propojení spočívá v rozšíření stávající silnice II/302 o 2,7 m a zhotovení nového dopravního značení.
Část F – délka 433,0 m - trasa vedena po stávající místní komunikaci – obnova opotřebované obrusné vrstvy komunikace – trasa se směrově ani výškově nemění, včetně nového dopravního značení.
Část G – délka 941,5 m - trasa vedena po stávající polní cestě – nově budovaná asfaltová komunikace šířky 3,0 m včetně nového dopravního značení. Ve staničení 100,00 až 150,00 bude provedena výstavba gabionové zdi v délce 50,0 m a průměrné výšce 1,0 m. Ve staničení 359,68 bude provedena rekonstrukce stávajícího propustku.
Pozn: Část C není předmětem tohoto zadávacího řízení.

Stavba cyklotrasy z Broumova do Otovic je rozdělena do dvou etap.
V první etapě v roce 2013 dojde k realizaci úseků části A a B.
Ve druhé etapě v roce 2014 dojde k dojde k realizaci úseků části D, E, F a G.

Poznámka

otevřené řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

355049

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233162-2

Místo plnění veřejné zakázky

Otovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 900 000,- bez DPH (14 399 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 255 717,- bez DPH (5 149 417,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 496 747,- bez DPH (5 441 064,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regional development Agency

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Ludvíková

Kontaktní e-mail: martina.ludvikova@rda-rk.cz

Kontaktní telefon: +420 733604908

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Dodavatel 5 149 417,57 Kč vč. DPH
4 255 717,- Kč bez DPH
Svoboda – dopravní inženýrské stavby a.s (28796578) Uchazeč 5 397 672,- Kč vč. DPH
4 460 886,- Kč bez DPH
M-Silnice a.s. (42196868) Uchazeč 6 492 003,- Kč vč. DPH
5 365 291,89 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ s.r.o. (45192286) Uchazeč 7 124 661,- Kč vč. DPH
5 888 149,70 Kč bez DPH
Broumovské stavební sdružení s.r.o. (46504303) Uchazeč 7 161 556,82 Kč vč. DPH
5 918 642,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 8 343 115,- Kč vč. DPH
6 895 136,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Svoboda – dopravní inženýrské stavby a.s, Školní 201, 549 81 Meziměstí (28796578)
SVOBODA - dopravní stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, r.2014 (28796578)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap