Otmarov - inženýrské sítě pro lokalitu RD, odvodnění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Otmarov - inženýrské sítě pro lokalitu RD, odvodnění zadávané zadavatelem Obec Otmarov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Otmarov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Otmarov - inženýrské sítě pro lokalitu RD, odvodnění

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o vybudování posílení odvodnění lokality RD na severovýchodním okraji obce Otmarov. Odvodnění posílí odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch při přívalových deštích a náhlého intenzivního tání sněhu. Konkrétně se jedná o pokládku potrubí v minimálním sklonu 1,25‰ od staničení km 0,0000 – km 0,0800 včetně výustního objektu se zpětnou klapkou, sekčního šoupěte DN250 s orientačním vytyčovacím sloupkem a revizní šachty DN425.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Smluvní hodnota veřejné zakázky

785 462,80 bez DPH (950 409,99 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Otmarov - inženýrské sítě pro lokalitu RD, odvodnění.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 5. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Otmarov - inženýrské sítě pro lokalitu RD, odvodnění zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VHS Břeclav s.r.o. (42324149) Dodavatel 950 409,99 Kč vč. DPH
785 462,80 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap