Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná zadávané zadavatelem Obec Ostružná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostružná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná“ je zajištění služeb spojených se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Ostružná, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2, 90524300-9, 90520000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zadávacího řízení je katastrální území obce Ostružná.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 265 060,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PROFOND INVEST, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alexandra Klusák Snopková

Kontaktní e-mail: info@odesilani.cz

Kontaktní telefon: +420 777 607 344

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Ostružná.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap